CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Ngày 25/11/2015, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn đã  nhận Giấy Chứng nhận đang ký chứng khoán do Trung...
Tổng Giám đốc Saplastic nhận giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc
Thành đoàn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM cứ 02 năm một lần lại...
Triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội
Bên cạnh những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, những hoạt động xã hội, hoạt động phát triển cộng đồng đã giúp...
Saplastic đạt giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng quốc gia 2010
Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn vinh dự có mặt trong Top những Thương hiệu nổi tiếng quốc gia năm 2010. Giải thưởng...
Các thời kỳ phát triển
háng 07.2001, Công ty đặt viên gạch đầu tiên bắt đầu khởi công công trình xây dựng nhà máy trên nền...
Lịch sử hình thành
Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn tiền thân là Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Sài Gòn. Công ty TNHH Bao Bì...