Triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội

pdf   print   Email

Bên cạnh những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, những hoạt động xã hội, hoạt động phát triển cộng đồng đã giúp Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic) ngày càng khẳng định được chỗ đứng trong lòng khách hàng.

Trong những năm qua, Saplastic luôn luôn cùng khách hàng chia sẻ những khó khăn với người nghèo, với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học...

Saplastic là doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo xã hội. “Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và chăm sóc khách hàng, chúng tôi mong muốn chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng những hoạt động thiết thực. Với những hoạt động này, chúng tôi mong muốn các khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của Saplastic đều cảm nhận được phương châm kinh doanh của Saplastic là luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng” - TSKH Dương Quốc Thái, Tổng Giám Đốc Saplastic cho biết.

Một trong những hoạt động xã hội ấn tượng trong năm 2010, cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa đã phối hợp chi nhánh Viettel Đà Nẵng tổ chức trao nhà tình nghĩa cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,810
Top