Ngày giao dịch chính thức của Cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Ngày giao dịch chính thức của Cổ phiếu SPP

pdf   print   Email

Ngày 25/9/2008, Cổ phiếu của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội với những nội dung sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: SPP
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.500.000 CP (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
  • Giá trị chứng khoán niêm yết: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 25/9/2008.
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,767
Top