Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

pdf   print   Email

Tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (MCK: SPP) như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2009
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền :

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 : 12/03/2009

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2 : 13/03/2009

(Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 12,13/03/2009).

  • Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2009;
  • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: 18/04/2009.
  • Địa điểm thực hiện: Khách sạn Rex, số 141-143 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,789
Top