Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2008 - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2008

pdf   print   Email

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa sài gòn (Saplastic.JSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng trả Cổ tức năm 2008 như sau:

 • Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
 • Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 19/05/2009 (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 19,20/05/2009).
 • Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2008;
 • Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 15/06/2009.
 • Địa điểm thực hiện:  
  1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, địa chỉ: Đường số 10, khu CN Tân Bình, phường Tân Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM. Khi đến nhận cổ tức, đề nghị cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận cổ đông, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo.
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,366
Top