Thông báo: Giao dịch CP của cổ đông nội bộ và người có liên quan - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Thông báo: Giao dịch CP của cổ đông nội bộ và người có liên quan

pdf   print   Email

1. Người có liên quan đến ông Dương Quốc Thái - thành viên HĐQT kiêm TGĐ :đăng ký mua 100.000 cổ phiếu.

 • Tên người thực hiện giao dịch: Lưu Thị Minh Hằng (Vợ ông Dương Quốc Thái, thành viên HĐQT kiêm TGĐ)
 • Mã Chứng khoán: SPP - Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.400 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch mua: 100.000 CP
 • lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 101.400 CP
 • Mục đích giao dịch: Đầu tư
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ 18/9/2009 đến 16/10/2009 9.

2. Bà Dương Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ: đăng ký mua 150.000 cổ phiếu

 • Tên người thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Hương
 • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty
 • Mã Chứng khoán: SPP - Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 354.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch mua: 150.000 CP
 • lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 504.000 CP
 • Mục đích giao dịch: Đầu tư
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ 18/9/2009 đến 16/10/2009
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,426
Top