Báo cáo: Kết quả giao dịch CP của Cổ đông nội bộ và người có liên quan - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Báo cáo: Kết quả giao dịch CP của Cổ đông nội bộ và người có liên quan

pdf   print   Email

Công ty Saplastic xin trân trọng thông báo kết quả giao dịch CP của Cổ đông nội bộ và người có liên quan như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Bà Dương Thị Thu Hương

 • Mã chứng khoán: SPP · Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ
 • Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 354.000cp (chiếm tỷ lệ 10,11%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 cp · Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.900cp
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 364.900cp (chiếm tỷ lệ 10,42%)
 • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/09/2009 đến ngày 16/10/2009

2. Tên người thực hiện giao dịch: Bà Lưu Thị Minh Hằng ·

 • Mã chứng khoán: SPP
 • Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: ông Dương Quốc Thái ·
 • Mối quan hệ với người có liên quan: Vợ
 • Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
 • Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.400cp (chiếm tỷ lệ 0,04%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cp
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 19.300cp
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 20.700cp (chiếm tỷ lệ 0,59%)
 • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/09/2009 đến ngày 16/10/2009
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,354
Top