Thông báo về việc từ nhiệm TV HĐQT Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn của Ông Nguyễn Nhân Nghĩa - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Thông báo về việc từ nhiệm TV HĐQT Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn của Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

pdf   print   Email

Quý Cổ đông vui lòng Download Xem file: Tại Đây

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,539
Top