Máy Làm túi (thành phẩm) - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Máy Làm túi (thành phẩm)

pdf   print   Email

Hai máy Shanghai (China –2001) :

 • Làm Túi 3 biên, Túi đứng, Túi zipper
 • Công suất : 120 túi /phút
 • Sản lượng TB: 14.000.000 túi/tháng

Bốn máy Shanghai (China –2005)

 • Làm Túi xếp hông
 • Công suất : 65 túi /phút
 • Sản lượng TB: 12.000.000 túi/tháng

Máy Shanghai (China –2007)

 • Làm Túi xếp hông
 • Công suất : 65 túi /phút
 • Sản lượng TB: 3.000.000 túi/tháng

Hệ thống Làm túi Màng đơn (China –2009)

 • Làm Túi 3 biên, Túi đứng, Túi zipper
 • Công suất : 120 túi /phút
 • Sản lượng TB : 5.000.000 túi/tháng

Máy ProDoing (Taiwan –2008)

 • Làm Túi 6 biên, Túi xếp hông
 • Công suất : 85 túi /phút
 • Sản lượng TB : 5.000.000 túi/tháng
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,838
Top