Máy Chia cuộn - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Máy Chia cuộn

pdf   print   Email

Hai máy Chia Shin Han (Korea –2003)

  • Công suất : 350m/phút
  • Sản lượng TB : 150.000m/ngày

Hai Máy ProDoing (Taiwan – 2008)  và Bốn máy ProDoing (Taiwan – 2009)

  • Công suất : 300m/phút
  • Sản lượng TB : 130.000m/ngày

Máy Chia III : (China – 2008) và Máy Chia VI : (China – 2008)

  • Công suất : 150m/phút
  • Sản lượng TB : 100.000m/ngày
Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,860
Top