Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kế Toán - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kế Toán

pdf   print   Email

Cấp quản lý trực tiếp: Tổng Giám Đốc.

Giờ làm việc: Giờ hành chánh.

Yêu cầu:

Tuổi:35 - 48 tuổi.

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế Toán - Tài chính.

Chứng chỉ ngoại ngử (Anh văn B).

Chứng chỉ Kế Toán Trưởng.

Kinh nghiệm: 05 trở lên.

 

 

 

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,768
Top