Tin tức cho cổ đông/Các tin về cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Chấp thuận niêm yết SL cổ phiếu 7.631.289 cổ phiếu

- Chấp thuận niêm yết SL cổ phiếu 7.631.289 cổ phiếu

CBTT thay đổi SL cổ phiếu đang lưu hành & Báo cáo KQ giao dịch CP quỹ

- CBTT thay đổi SL cổ phiếu đang lưu hành 

- Báo cáo KQ giao dịch CP quỹ

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung và CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

 

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung.

- CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành.

 

CBTT Bán cổ Phiếu quỹ SPP

CBTT Bán cổ Phiếu quỹ SPP

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,776
Top