Tin tức cho cổ đông/Các tin về cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Thông báo về việc từ nhiệm TV HĐQT Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn của Bà Nguyễn Thị Tường Vi

Thông báo về việc từ nhiệm TV HĐQT Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn của Bà Nguyễn Thị Tường Vi

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 36.000 CP

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 36.000 CP

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

Biên Bản, Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường

Biên Bản, Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,349
Top