Tin tức cho cổ đông/Các tin về cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Ông Lê Duyên Anh - TV Ban Kiểm soát đăng ký bán 54.500 cổ phiếu

Ông Lê Duyên Anh - TV Ban Kiểm soát đăng ký bán 54.500 cổ phiếu

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB SPP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB SPP

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,435
Top