Tin tức cho cổ đông/Các tin về cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 647,528
Top