Tin tức cho cổ đông/Các tin về cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Thông báo về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

Thông báo về việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016

Thông báo về việc từ nhiệm TV HĐQT Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn của Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

Thông báo về việc từ nhiệm TV HĐQT Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn của Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

CBTT BB họp, Nghị quyết HĐQT

CBTT BB họp, Nghị quyết HĐQT Công ty CP Bao bì nhựa Sài Gòn ngày 22/02/2016

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,798
Top